Bytte eller sanere oljetank

Det er viktig at montering av olje- og parafintanker blir riktig utført. AG Varmeteknikk har lang erfaring på dette området.
Nedgravde oljetanker som er eldre enn 20 år skal tilstandskontrollers etter forskrift av 1997 om nedgravde oljetanker. Som eier er du pliktig til å kontrollere oljetanken din. AG Varmeteknikk utfører trykktest av alle typer tanker.

Sjekk av nedgravd oljetank

De fleste nedgravde oljetanker ligger ca. en halv meter under bakkenivå. Før tanken kan inspiseres må annlokk eller inspeksjonsluken graves frem. Det samme gjelder alle rør og rørdeler som er tilkoblet oljetanken. Deretter må tanken rengjøres innvendig, for så og sjekkes visuelt med ultralyd og spesialutstyr. Er korrosjonsangrepene på tanken store krever forskriftene at tanken må byttes.
For ytterligere informasjon ta kontakt på tlf: 40006411 eller på post@agvarmeknikk.no